Stressbehandling

Behandling af Stress med Neurofeedback

Belastning

Stress anses ikke som en sygdom, men som en belastnings tilstand

Psykiske belastning

Stress kan være psykiske belastninger, og kan komme til udtryk ved depression

Fysiske tegn

Stress kan give fysiske belastninger, som eksempelvis nedsat imunforsvar..

Adfærdsmæssige konsekvenser

Når man er stresset kan ens adfærd ændre sig.

Behandling af Stress

Det er vigtigt først og fremmest at tale med egen læge, hvis man føler sig stresset over en periode, da lægen kan hjælpe den stressramte person videre.

Efter behandlingen er det vigtigt at lære strategier og reaktionsmønstrene at kende for at undgå et tilbagefald efter behandlingsforløb.

 

 

 

Fysiske tegn.

• Hovedpine

• Hjertebanken

• Svedeture

• Nedsat immunforsvar – hyppige infektioner

• Appetitløshed

• Svimmelhed

• Diarré

• Rysten på hænderne

• Nedsat lyst til sex

Psykiske tegn

• Træthed og søvnproblemer

• Hukommelsesbesvær

• Ulyst

• Anspændthed

• Koncentrationsbesvær

• Utålmodighed

• Angst for almindelige problemer – en uforklarlig angst

• Depression

Definitation af Stress

Man kan definere stress som en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Behandling med Neurofeedback

Med Neurofeedback kan vi træne hjernen til at fjerne fysiologiske og psykologiske symptomer på stress. Neurofeedback kan lære hjernen at koble af mentalt samt at give slip på tankerne.

7 + 7 =

Læs mere på Psykiatrifonden