Neurofeedback

Hvad er Neurofeedback, og hvor ofte?

Opstarts møde

Hvordan foregår træning af hjernen med neurofeedback. 

Inden et forløb startes, er det vigtigt for behandleren at have en samtale med personen, der skal trænes. Samtalen bruges til at kortlægge symptomerne, som personen vil have hjælp til at få reduceret. I tilfælde af, at personen ikke er i stand til at fortælle om symptomer, er det nødvendigt, at der er en forælder eller værge med til at fortælle om symptomerne, der skal trænes. 

Ud fra samtalen udfyldes et symptomskema inden start på træningen, som løbende skal evalueres. Ofte har personer, der har brug for stabilisering og træning af hjernen, selv svært ved at mærke forbedringer, hvorimod omgivende personer tydeligt bemærker forskel på før, under og efter et træningsforløb.

Hvor mange træninger skal man have?

Grundlæggende er hjernen mere fleksibel og modtagelig for træning, jo yngre man er. Det vil sige, at en teenager eller et barn, som regel afhængigt af hvor indgribende symptomerne er, ville kunne nøjes med færre træninger end en voksen. Derfor er det individuelt fra person til person, hvor mange træninger man har brug for.

Hvor ofte skal man træne?

Vi anbefaler to træninger om ugen de første to til tre uger. Derefter evalueres der løbende på, hvor ofte træning er påkrævet. Igen er antallet af træninger et spørgsmål om, hvor indgribende symptomerne er på personen, der skal trænes.

Første træningssession inkluderer 20 træninger. Herefter kan man fortsætte træningen, hvis man har behov for at træne videre, hvor man kan tilføje træningssession der inkluderer 10 træninger. Her er det vigtigt, at man er stabil og ikke udskyder træninger de første to til tre uger grundet vigtigheden i at træne på det stærke fundament, som Neurofeedback -træning skaber i starten.


Hvorfor så mange træninger?

Som eksempel kan vi tage udgangspunkt i, at man gerne vil trænes i at have bedre fokus, bedre impulskontrol og arbejdshukommelse. Måske er man tilmed diagnosticeret med ADHD eller ADD. Der vil vi målrettet træne venstre frontallap, da den er bl.a. er ansvarlig for målrettet opmærksomhed, arbejdshukommelse, impulskontrol og mental beroligelse. 

Men før vi kan træne venstre frontallap, vurderes der fra person til person, om man først skal træne stabilisering i venstre-højre hjernehalvdel ellers højre bagside. Som oftest ikke før 10 træninger.

• Venstre-højre hjernehalvdel træning stabiliserer, reducerer hovedpine og

humørsvingninger samt flere andre ting

• Højre bagside trænes for bl.a. imod hyperaktivitet eller fysisk beroligelse

• Alt efter hvor udfordret personen er, kan det være nødvendigt at træne venstre-højre hjernehalvdel og højre bagside, inden man kan påbegynde træning af venstre frontallap

Hvornår kan man mærke en bedring?

Igen er det individuelt, hvornår man kan mærke en positiv effekt af træningen, men nogle allerede tredje gang og andre efter omkring fem til syv gange.

Hvornår kan man mærke en bedring

Igen er det individuelt hvornår man kan mærke en positiv effekt af træningen, men nogle allerede 3 gang og andre omkring 5 til 7 gange.

Neurofeedback

Vil du høre mere ?

10 + 10 =