Sådan kan vi hjælper hvis

Har du en Autisme Spektrum forstyrrelse ?

Autisme

Autisme er en anderledeshed i hjernens udvikling

Spektrum

At befinde sig i det “autistiske spektrum” vil sige, at man har bestemte neurologiske karakteristika tilfælles med andre.

Forstyrrelse

Forstyrrelsen gør, at alt, hvad man siger, tænker og gør, er bestemt

Hvad er Autisme

Autisme er en paraplybetegnelse for en række diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvorfor man i dag kalder det ASF – Autisme Spektrum Forstyrrelse.

I dag er ca. 1 % af den danske befolkning diagnosticeret med ASF, og der kendes ikke til nogen kur. Behandling er fortrinsvis af medicinsk karakter.

Mennesker med ASF har ofte svært ved at interagere med andre mennesker, og det udfordrer samvær i alle relationer til andre. I tillæg hertil er mennesker med ASF endvidere ofte belastet i forskellig grad af angst og isolation.

Hvordan kan Neurofeedback hjælpe

Mental Sundhed kan med anvendelse af Neurofeedback-træning skabe bedre balance og dermed øge den mentale sundhed, da særligt træning på højre hjernehalvdel udvikler evnen til at interagere og aflæse andre mennesker. Tilbøjelighed til isolation mindskes, og der skabes en langt bedre social kontakt efter forløb med Neurofeedback.

Andre områder som gentagne handlinger, ofte på grænsen til OCD, tvangshandlinger og rigide mønstre, vil ligeledes kunne mindskes med Neurofeedback.

Hos Mental Sundhed får hver enkelt klient en individuel faglig vurdering med tilhørende individuelt træningstilbud. Hermed sikres en effektiv og målrettet hjernetræning uden fare for at forstærke den anormale hjerneaktivitet.

1 + 13 =

Kan Mental træning hjælpe på Autisme

Du er velkommen til at kontake os hvis du har spørgsmål

Læs mere på Autismeforeningen