Behandling af ADHD

Kan Neurofeedback hjælpe på ADHD?

Attention

Deficit

Hyperactive

Disorder

Hvad er ADHD ?

En stor del af befolkningen er diagnosticeret med ADHD – Nogle personer med ADHD oplever dagligt udfordringer mht. uopmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet. Symptomer, der oftest ledsages af en indre uro og/eller følelseskaos.

Klinik Mental Sundhed tilbyder dig et velkvalificeret og målrettet forløb med Neurofeedback/EEG som effektiv træningsmetode i forhold til at afhjælpe symptomer som følge af belastningerne af ADHD.

Hvad kan Neurofeedback?

Neurofeedback-træning kan medvirke til at lindre disse symptomer og dermed højne den enkeltes mentale trivsel og livskvalitet, da klienten trænes i at styre hjernens funktioner såsom koncentration ved hjælp at den tidstro feedback, klienten får fra skærmen om EEG-aktivitet.

Kan Mental Sundhed hjælpe?

Et træningsforløb hos Mental Sundhed i et Neurofeedback-forløb kan mindske disse belastninger betydeligt, idet træningen medvirker til at øge kontrol over fokus og tanker.

Med Neurofeedback øges hjernens evne ydermere til selvregulering, idet de dele, der arbejder for langsomt, aktiveres, og dele, der arbejder for hurtigt, modereres.

Træningen udføres af uddannede og kompetente medarbejdere og tager sit afsæt i netop DINE behov og ønsker.

4 + 4 =

Læs mere om ADHD på foreningens hjemmeside